Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
11.05.2018
НОВИНИ [ още новини ... ]

 
 
   

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Достъп до публикуваните актове

Всички съдебни актове през текущата година са публикувани в модул "СПРАВКИ" - СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ и достъпът до тях е неограничен.

Как да намерим публикуван съдебен акт?

Необходимо е да знаем номера и годината на делото, по което ще осъществяваме справка за публикувани съдебни актове.

От главната страница на сайта се избира СПРАВКИ.

В дясно има меню за достъп до публикуваните съдебни актове.

Съдебните актове, постановени през текущата година се намират в СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ. Справка за постановен акт може да се направи като се избере съответният месец, в който е постановен акта.

Съдебните актове, постановени през стари години, групирани по години се намира тук.

Актовете се публикуват по реда на тяхното издаване.

Отварянето на съответният акт от табличната справка се извършва с клик върху името му.

Търсенето в страниците може да се извърши с клавишна комбинация: Ctrl+F - например 47/2010 ще засвети всички съдебни актове в които участва 47/2010 (възможно е да се засветят други актве - например с номер 147/2010).

Считано от 01.04.2010 г. съдебните актове на съда се публикуват и на Централния Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове на интернет адрес: http://legalacts.justice.bg/, където търсенето става по номер на дело и разширено търсене по зададени критерии.

 
СПРАВКИ
Правила за достъп до съдебните актове
Съдебни решения
Архив:
- Съдебни решения 2008
- Съдебни решения 2009
- Съдебни решения 2010
- Съдебни решения 2011
- Съдебни решения 2012
- Съдебни решения 2013
- Съдебни решения 2014
- Съдебни решения 2015
- Съдебни решения 2016
- Съдебни решения 2017
График на заседанията
График на дежурствата
Влезли в сила съдебни актове
Протоколи от случаен избор на докладчик
Протоколи от съдебни заседания по граждански дела
Справка за разпределение на съдебни заседатели
Архив:
- Съдебни заседатели 2015
- Съдебни заседатели 2016
- Съдебни заседатели 2017
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас